• LvEnRus
 • Developed by Aivako

  Resto-Rātors team

  ~

  Why to join Resta-Rātors?

  ~
  1
  Resto-Rātors is a leading restaurant group in Latvija that manages 22 projects in Rīga and Jūrmala: restaurants, bakery, apart hotel, catering services.
  2
  You have a possibility to become a part of Resto-Rātors team member and work side by side among almost 300 dedicated, highly motivated and creative employees. 
  3
  Periodically organized master classes, trainings, world-class guests and experience exchange.

  Current vacancies

  Reach new professional heights with Resto-Rātors!
  Are you ready to have adventurous journey to restaurant industry?
  Become a part of professional and dedicated team at the leading restaurant group in Latvia.

  Mārketinga vadītājs (-a)
  View hide

  till 31.05.2019

  Darba pienākumi:

  • Realizēt uzņēmuma mārketinga stratēģiju;
  • Plānot nodaļas budžetu, kontrolēt tā izpildi;
  • Vadīt uzņēmuma zīmola attīstību Latvijā un ārpūs tās robežām;
  • Plānot, organizēt un koordinēt Mārketinga nodaļas darbu;
  • Izstrādāt, vadīt un realizēt reklāmas un mārketinga projektus;
  • Uzturēt un attīstīt uzņēmuma mājas lapu un sociālos kontus;
  • Veikt konkurentu un sociālo mediju tendenču analīzi;
  • Uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, izstrādāt un ieviest klientu piesaistes stratēģiju;
  • Ieviest uzņēmuma tirdzniecības stratēģiju;
  • Gatavot tirdzniecības un mārketinga procesu efektivitātes atskaites;
  • Regulāri veikt tirgus izpēti un analīzi.
    
  Prasības:
  • Iepriekšēja darba pieredze mārketinga jomā (2-5 gadi);
  • Pieredze sabiedriskās ēdināšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Radoša domāšana, drosme realizēt savas idejas;
  • Spēja analizēt un pastāvīgi pieņemt lemumus
  • Teicamas komunikācijas prasmes;
  • Uz rezultātiem orientēta personība;
  • Izcila laika plānošana, augsts atbildības līmenis;
  • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
  • Brīvi strādāt analītiskās uzskaites programmās;
  • Pieredze darbā ar dizaina programmām tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Interese par ēdienu gatavošanas mākslu tiks uzskatīta par priekšrocību.
    
  Uzņēmums piedāvā:
  • Darbu nozarē vadošajā uzņēmumā;
  • Konkurētspējīgu atalgojumu;
  • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt un attīstīt sevi;
  • Komandas un vadības atbalstu mērķu sasniegšanā.
  Apply for a job

  Restorāna direktors (-e)
  View hide

  till 30.06.2019
  Darba pienākumi:
  • Plānot, organizēt un vadīt restorāna darbību un ikdienas procesus
  • Nodrošināt individuālu pieeju katram viesim, garantēt augstu servisu
  • Nodrošināt budžeta izpildi Vadīt kolektīvu, veikt personāla atlasi
  • Sastādīt restorāna personāla grafikus
  • Plānot un organizēt mārketinga aktivitātes sadarbībā ar mārketinga nodaļu
  • Nodrošināt restorāna, virtuves un bāra ikdienas darbību
  • Būt radošam un regulāri papildināt ikdienas servisu ar jaunām un oriģinālām idejām
    
  Prasības kandidātiem:
  • Vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā sabiedriskajā ēdināšanā
  • Radoša un stratēģiska domāšana
  • Spēja vadīt, uzņemties atbildību un motivēt komandu mērķu sasniegšanai
  • Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus
  • Vēlme attīstīt sevi un organizāciju
  • Izcilas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas
  • Labas datorprasmes (Microsoft Office)
    
  Mēs piedāvājam:
  • Darbu nozarē vadošajā uzņēmumā
  • Konkurētspējīgu atalgojumu 1400-1800  eur/mēn
  • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt sevi
  • Profesionālas izaugsmes iespējas
  • Komandas un vadības atbalstu mērķu sasniegšanā
  Apply for a job

  Personāla lietvedis (-e)
  View hide

  till 30.05.2019
  Mēs tev uzticēsim: 
  • Personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, uzturēšanu un kontroli;
  • Organizēt un kontrolēt dokumentu apriti uzņēmuma ietvaros;
  • Uzturēt un aktualizēt personāla datu bāzi;
  • Veidot un uzturēt personāla lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
  • Pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Piedalīties atlases procesu organizēšanā;
  • Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Pieredze personāla lietvedības organizēšanā un darba tiesību normatīvo aktu piemērošanā;
  • Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Zināšanas par lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentu izstrādi un arhivēšanu;
  • Prasme izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku;
  • Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, strādāt patstāvīgi un komandā;
  • Lietišķās etiķetes un rakstības stilu zināšanas;
  • Pozitīva dzīves uztvere, vēlme augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu.
  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālas izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Atalgojumu – 900-1200 eur/mēn;
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Projekta vadītājs (-a) jaunas struktūrvienības atvēršanai
  View hide

  till 30.07.2019

  Mēs tev uzticēsim:

  • Virzīt un attīstīt sabiedriskās ēdināšanas projektu atbilstoši uzņēmuma vīzijai un uzstādītajiem biznesa mērķiem
  • Veicināt projekta attīstību sadarbībā ar kolēģiem un balstoties uz labāko pasaules praksi
  • Plānot, vadīt un nodrošināt komunikāciju ar pasūtītāju un projektā iesaistītajām pusēm
  • Virzīt, attīstīt, koordinēt un veikt darba izpildes kvalitātes kontroli projekta izstrādes stadijā
  • Organizēt  tenderus, apkopot un analizēt piedāvājumus un novadīt procesu līdz līguma slēgšanai
  • Projekta dokumentācijas sagatavošanu, noformēšanu un kustības kontroli
  • Risinājumu, piedāvājumu un tāmju sagatavošanu
  • Sagatavot un iesniegt atskaites par padarīto uzņēmumā noteiktajos termiņos un formā
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Augstākā izglītība projektu vadībā, vadības zinātņu vai viesmīlības nozarē
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze procesu vai projektu vadībā
  • Izkoptas sadarbības prasmes, komunikabilitāte un emocionālā inteliģence
  • Spēja strādāt precīzi, uzmanīgi un neatlaidīgi ar augstu atbildības sajūtu līdz vēlamā mērķa sasniegšanai
  • Prasmes plānot savu darba laiku un virzīt vairākus projektus vienlaicīgi
  • Strukturēta pieeja darbam, atvērtība jaunām idejām

  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālas izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā
  • Kvalitatīvu zināšanu un prasmju vidi personīgai izaugsmei, pārņemot labāko no kolēģiem un klientiem
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē
  • Atatalgojumu  900-1200 eur/mēn
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem
  Apply for a job

  Digitālā mārketinga speciālists (-e)
  View hide

  till 30.06.2019

  Mēs Tev uzticēsim:

  • Restorānu sociālo tīklu profilu pārvaldīšanu: plānot un realizēt digitālā mārketinga aktivitātes;
  • Analizēt digitālā mārketinga aktivitāšu efektivitāti;
  • Restorānu aprakstu un saistošo tekstu veidošanu un aktualizēšanu digitālajā vidē;
  • Restorānu pasākumu aprakstu ievietošanu sadarbības partneru interneta portālos;
  • Sadarbības uzturēšanu ar restorānu un pasākumu industrijas interneta portāliem;
  • E-pastu komunikāciju klientu lojalitātes programmas ietvaros;
  • Restorānu mājas lapu uzturēšanu un aktualizēšanu.
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā un sociālo tīklu pārvaldīšanā vismaz 2 gadi;
  • Augstākā izglītība mārketinga, komunikācijas vai vadības nozarē;
  • Zināšanas darbam ar Google Ads, Google Analytics, SEO un sociālo tīklu reklāmu;
  • Prasme veidot saturiskus, kreatīvus uzmanību piesaistošus tekstus;
  • Teicamas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas gan mutvārdos, gan rakstiski;
  • Prasmes plānot savu darba laiku un virzīt vairākus projektus vienlaicīgi.
    
  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālas izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā;
  • Kvalitatīvu zināšanu un prasmju vidi personīgai izaugsmei, pārņemot labāko no kolēģiem un klientiem;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
  • Dot ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, un augt reizē ar to;
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Pārdošanas specialists (-e)
  View hide

  till 30.06.2019

  Mēs Tev uzticēsim:

  • Piesaistīt jaunus klientus;
  • Prezentēt un pārdot restorānu grupas pakalpojumus; 
  • Pieņemt banketu pasūtījumus, apstrādāt tos un koordinēt to izpildes gaitu;
  • Veikt administratīvo darbu - apstrādāt un analizēt datus, aprēķināt pakalpojumu kopējās izmaksas un sagatavot nepieciešamās atskaites;
  • Sastādīt izmaksu tāmes un noteikt banketu pakalpojumu cenas;
  • Aktīvi sadarboties ar restorānu grupas zīmoliem;
  • Izprast klientu vēlmes, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās un risināt konfliktsituācijas;
  • Strādāt komandā un individuāli, izvērtēt savu un komandas darba kvalitāti;
  • Apstrādāt klientu atsauksmes un izzināt to vēlmes, uzturēt pastāvīgu klientu labsajūtu un apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. 
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Prasme veiksmīgi pārliecināt klientus un pārdot banketu pakalpojumus;
  • Labas organizatora spējas, teicamas komunikācijas prasmes;
  • Iepriekšēja darba pieredze pārdošanas projektu vadīšanā (2-5 gadi);
  • Prasme efektīvi plānot un koordinēt savu darba laiku;
  • Spēja ātri uztvert un ieviest darbā jauninājumus;
  • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
  • Ļoti labas datorprasmes;
  • Spēja strādāt dinamiskā vidē un ar augstu atbildības sajūtu;
  • Pieredze ēdināšanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālās izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
  • Dažādus bonusus patīkamākai un ērtākai darba pienākumu veikšanai;
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Konditors (-e)
  View hide

  till 30.06.2019

  Prasības kandidātiem:

  • Iepriekšēja darba pieredze konditora (-es) amatā;
  • Radoša domāšana, fantāzija un jaunas idejas;
  • Labas komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodās;
  • Augsta atbildības sajūta;
  • Pozitīva attieksme un vēlme strādāt komandā.
    
  Mēs piedāvājam:
  • Darbu nozarē vadošajā uzņēmumā;
  • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt sevi;
  • Profesionālu, draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
  • Apmācību un izaugsmes iespējas;
  • Algu atbilstoši pieredzei un prasmēm 5.60-6,30 eur/h
  Apply for a job

  Datordizaineris (-e)/Maketētājs (-a)
  View hide

  till 30.06.2019

  Mēs Tev uzticēsim:

  • Uzņēmuma mārketinga un reklāmas materiālu dizaina veidošanu;
  • Reklāmas maketu un baneru izstrādi;
  • Uzņēmuma sociālās vides vizuālo attēlu veidošanu;
  • Poligrāfijas materiālu izstrādi un maketēšanu;
  • Interesantus projektus ar iespēju realizēt savas idejas.
   
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība dizaina jomā;
  • Teicamas iemaņas darbā ar Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Adobe Indesign,Powerpoint programmām;
  • Darba pieredze mārketinga materiālu izstrādē un minētajās programmās;
  • Prasme izteikt savas domas un argumentēt dizaina risinājumus;
  • Prasme padarīt darbu ar īpašu pieeju, saskatīt tajā galveno domu;
  • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte, augsta atbildības sajūta, stresa noturība;
  • Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (runā un rakstos).
   
  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālās izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Algu atbilstoši pieredzei un prasmēm 1200 – 1500 eur/mēn;
  • Dažādus bonusus patīkamākai un ērtākai darba pienākumu veikšanai;
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Restorāna/Kluba vadītājs (-a)
  View hide

  till 30.06.2019

  Mēs Tev uzticēsim:

  • Vadīt un attīstīt projektu atbilstoši uzņēmuma vīzijai un uzstādītajiem biznesa mērķiem ārpus Latvijas robežām - Monako;
  • Vadīt restorāna/kluba attīstību sadarbībā ar kolēģiem un balstoties uz labāko pasaules praksi;
  • Pārstāvēt uzņēmuma intereses valsts iestādēs un saistošajās organizācijās;
  • Plānot, organizēt un vadīt restorāna/kluba darbību un ikdienas procesus;
  • Nodrošināt visaugstāko apkalpošanas servisu;
  • Īstenot budžeta izpildi;
  • Vadīt kolektīvu, veikt personāla atlasi;
  • Sastādīt restorāna/kluba personāla grafikus;
  • Plānot un organizēt restorāna/kluba mārketinga aktivitātes;
  • Nodrošināt restorāna/kluba virtuves un bāru ikdienas darbību;
  • Būt radošam un regulāri papildināt ikdienas servisu ar jaunām un oriģinālām idejām;
  • Sagatavot un iesniegt atskaites noteiktajos termiņos un formā.
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze komandas vadībā, sabiedriskās ēdināšanas, kultūras un izklaides jomā;
  • Spēja organizēt un pārraudzīt kompleksus projektus un pieņemt sarežģītus lēmumus;
  • Izkoptas sadarbības prasmes, komunikabilitāte un emocionālā inteliģence;
  • Analītiskās spējas, prasme ieraudzīt skaitļos sakarības un jaunas iespējas;
  • Strukturēta pieeja darbam, atvērtība jaunām idejām;
  • Pieredze iepirkumu procesu veikšanā,  saistošo dokumentu sagatavošanā;
  • Vēlme un iespēja strādāt un dzīvot ārpus Latvijas robežām neierobežotu laiku;
  • Labas angļu, latviešu, krievu valodas zināšanas, franču valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • Iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel) eksperta līmenī;
  • B kategorijas vadītāja apliecība.
    
   Mēs piedāvājam:
  • Gūt globālu pieredzi sabiedriskās ēdināšanas un izklaides industrijā kopā ar nozares vadošo uzņēmumu Latvijā, ārpus tās robežām;
  • Kvalitatīvu zināšanu un prasmju vidi personīgai izaugsmei;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Algu atbilstoši pieredzei un prasmēm 2000-3000 eur/mēn;
  • Dažādus bonusus patīkamākai un ērtākai darba pienākumu veikšanai;
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Šefpavārs (-e)
  View hide

  till 30.06.2019

  Mēs Tev uzticēsim:

  • Plānot, organizēt un vadīt virtuves un ikdienas procesus;
  • Sadarbībā ar vadību izstrādāt ēdienkarti;
  • Garantēt augstu ēdienu kvalitāti un atbilstošu noformējumu;
  • Vadīt, koordinēt un kontrolēt komandas darbu;
  • Iesaistīties kvalificēta personāla atlasē;
  • Nodrošināt struktūrvienības ikdienas netraucētu darbību;
  • Pasūtīt nepieciešamos produktus un izejvielas;
  • Regulāri veikt inventarizācijas un kontrolēt preču atlikumus.
    
  Mēs sagaidām ka Tev ir:
  • Veiksmīga darba pieredze šefpavāra vai vecākā pavāra amatā, vismaz 2 gadi;
  • Spēja vadīt, uzņemties atbildību un motivēt darbinieku komandu mērķu sasniegšanā;
  • Labas saskarsmes, prezentācijas un argumentācijas prasmes;
  • Spēja strādāt patstāvīgi, kā arī darboties komandas ietvaros;
  • Vēlme attīstīt sevi un organizāciju;
  • Labas datorprasmes (Microsoft Office).Mēs piedāvājam:
  • Profesionālās izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā;
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
  • Atalgojumu 1700-2100 eur/mēn
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.
  Apply for a job

  Bārmeņi, viesmīļi, zāles darbinieki
  View hide

  till 30.06.2019
  Tuvojoties vasaras sezonai aicinām darbā viesmīļus, bērmeņus un zāles darbiniekus. 

  Darba pienākumi:
  • Nodrošināt augstu viesu apkalpošanas servisu;
  • Ievērot uzņēmuma standartus un pamatprincipus;
  • Nodrošināt darba telpās tīrību un kārtību, ievērot higiēnas prasības;
    
  Prasības kandidātiem:
  • Obligāta iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā;
  • Labas komunikācijas prasmes latviešu, krievu un angļu valodās;
  • Augsta atbildības sajūta un stresa noturība;
  • Klientu orientēta un labām manierēm apveltīta personība.
    
  Mēs piedāvājam:
  • Darbu nozarē vadošajā uzņēmumā;
  • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt sevi;
  • Profesionālu, draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
  • Apmācību un izaugsmes iespējas;
  • Zināšanām un ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu (no 3, 50 - 5,00 Eur/h brutto)
  Apply for a job

  Vecākais (-ā) zāles pārzinis (-e)/Administrators (-e)
  View hide

  till 15.06.2019
  Darba pienākumi:
  • Sekot līdzi kompānijas standartiem, iekšējiem noteikumiem
  • Nodrošināt individuālu pieeju katram viesim
  • Garantēt augstu servisu un ēdiena pasniegšanu restorānā
  • Plānot, organizēt un vadīt pludmales restorāna darbību un ikdienas procesus
  • Veikt regulāru apkalpošanas kvalitātes kontroli
  • Sekot līdzi pludmales restorāna kārtībai un tīrībai
  • Sekot līdzi un kontrolēt pludmales un restorāna darbinieku pienākumu izpildi.
    
  Prasības kandidātiem:
  • Darba pieredze restorāna jomā;
  • Radoša domāšana;
  • Noturība stresa situācijās;
  • Apzinīgums un godīga attieksme pret darbu;
  • Izcilas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas.
    
  Mēs piedāvājam:
  • Darbu mūsdienīgā uzņēmumā;
  • Atsaucīgu, draudzīgu kolektīvu;
  • Komfortablu darba vidi;
  • Komandas un vadības atbalstu mērķu sasniegšanā;
  • Algu atbilstoši pieredzei un prasmēm no 5,60 – 6,30 eur/h
  Apply for a job

  Pavārs (-e)
  View hide

  till 30.06.2019
  Prasības kandidātiem:
  • Profesionālās zināšanas un veiksmīga līdzšinējā darba pieredze sabiedriskajā ēdināšanā;
  • Stingra uzņēmuma standartu ievērošana;
  • Augsta atbildības sajūta;
  • Pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem. 

  Mēs piedāvājam:
  • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu ar lielisku iespēju realizēt sevi;
  • Profesionālu, draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
  • Izaugsmes iespējas;
  • Laicīgu atalgojumu no 5, 30 6,30 EUR/h. 
  Apply for a job