• LvEnRus
 • Developed by Aivako

  Resto-Rātors team

  ~

  Why to join Resta-Rātors?

  ~
  1
  Resto-Rātors is a leading restaurant group in Latvija that manages 22 projects in Rīga and Jūrmala: restaurants, bakery, apart hotel, catering services.
  2
  You have a possibility to become a part of Resto-Rātors team member and work side by side among almost 300 dedicated, highly motivated and creative employees. 
  3
  Periodically organized master classes, trainings, world-class guests and experience exchange.

  Current vacancies

  Reach new professional heights with Resto-Rātors!
  Are you ready to have adventurous journey to restaurant industry?
  Become a part of professional and dedicated team at the leading restaurant group in Latvia.

  Projekta vadītājs (-a) jaunas struktūrvienības atvēršanai
  View hide

  till 30.07.2019

  Mēs tev uzticēsim:

  • Virzīt un attīstīt sabiedriskās ēdināšanas projektu atbilstoši uzņēmuma vīzijai un uzstādītajiem biznesa mērķiem
  • Veicināt projekta attīstību sadarbībā ar kolēģiem un balstoties uz labāko pasaules praksi
  • Plānot, vadīt un nodrošināt komunikāciju ar pasūtītāju un projektā iesaistītajām pusēm
  • Virzīt, attīstīt, koordinēt un veikt darba izpildes kvalitātes kontroli projekta izstrādes stadijā
  • Organizēt  tenderus, apkopot un analizēt piedāvājumus un novadīt procesu līdz līguma slēgšanai
  • Projekta dokumentācijas sagatavošanu, noformēšanu un kustības kontroli
  • Risinājumu, piedāvājumu un tāmju sagatavošanu
  • Sagatavot un iesniegt atskaites par padarīto uzņēmumā noteiktajos termiņos un formā
    
  Mēs sagaidām, ka Tev ir:
  • Augstākā izglītība projektu vadībā, vadības zinātņu vai viesmīlības nozarē
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze procesu vai projektu vadībā
  • Izkoptas sadarbības prasmes, komunikabilitāte un emocionālā inteliģence
  • Spēja strādāt precīzi, uzmanīgi un neatlaidīgi ar augstu atbildības sajūtu līdz vēlamā mērķa sasniegšanai
  • Prasmes plānot savu darba laiku un virzīt vairākus projektus vienlaicīgi
  • Strukturēta pieeja darbam, atvērtība jaunām idejām

  Mēs piedāvājam:
  • Profesionālas izaugsmes iespējas, iegūstot jaunu pieredzi nozares vadošajā uzņēmumā Latvijā
  • Kvalitatīvu zināšanu un prasmju vidi personīgai izaugsmei, pārņemot labāko no kolēģiem un klientiem
  • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē
  • Atatalgojumu  900-1200 eur/mēn
  • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem
  Apply for a job